علمی

پادکست استرینگ کست روایتی بر اساس علم , از گذشته تا آینده

پادکست استرینگ کست هشتپاد

پادکست استرینگ کست روایتی بر اساس علم, از گذشته تا آینده پادکست استرینگ کست یک پادکست علمی است. این پادکست از حوادث و اکتشافاتی که تاریخ و یا حتی روند زندگی بشریت را تحت تاثیر خود قرار می دهند روایات می کند. از حوادثی اتفاقی که سرنوشت مردم زمین را …

بیشتر بخوانید »